Perussuomalaiset Nuoret

bannerpsnuoret

Finsk Ungdom – Självständigt tänkande

Finsk Ungdom är ett finskt nationalistiskt, populistiskt, nationalkonservativt och EU-skeptiskt ungdomsförbund. Ordförande för Finsk Ungdom är Sebastian Tynkkynen (sebastian.tynkkynen[at]ps-nuoret.fi) från Uleåborg och generalsekretaren är Tony Leppäkoski (sihteeri[at]ps-nuoret.fi) från Helsingfors.

Perussuomalaiset Nuoret
Pihlajatie 19
00270 Helsingfors

Våra principer

Beslut ska alltid gå nerifrån och upp – folket vet vad är bäst för dem!

Demokrati är folkstyre – nej till en Europeisk Federation

Ett värdigt liv och ett enat folk – ett välfärdssamhälle

Valfrihet i fråga om språkval – mångfald istället för tvång

Nationell kultur är värdefullt – nej till mångkultur

Indvarare måste integreras till samhälle – att ta seden dit man kommer

Effektiv flyktingpolitik – riktiga flyktingar gynnas av att asylsökande utan giltigt skäl omedelbart deporteras

Hårdare tag mot brottslighet – ökat stöd till brottsoffer

Naturen är en självklar del av vår kultur – bästa resultat nås med en hållbar utveckling

Förnuftig distrikspolitik – inga motsättningar mellan stad och landsbygd

Yttrandefrihet är en föruttsättning för demokrati – informationen måste vara fri

Jämstäldhett mellan könen – en del av vårt nordiska arv

Skatt efter betalningsförmåga – skatten ska inte öka för de som tjänar lite

Indirekta kostnader för att anställa måste minska – att arbeta och att anställa ska inte bestraffas

Reformera utbildningssystemet – fler utbildningar som leder till arbete

Studiestöd ska vara kopplat till levnadskostnader – högre studier är vår nations framtid

Vår välfärd är beroende av skatter – den nationalekonomiska kakan måste delas rättvist

Ingen ökning till utlandsbiståndet – lösningar på världrens strukturella problem finns inte i finländarnas plånböcker

Varje invandrares bakgrund måste noggrant undersökas – vi tolererar inte social turism